مسجد سیـّد - شهرستان جهرم

جهرم، بلوار شهید بهشتی (حافظ) ، روبروی حوزه علمیه امام خمینی(ره)

مسجد سیـّد - شهرستان جهرم

جهرم، بلوار شهید بهشتی (حافظ) ، روبروی حوزه علمیه امام خمینی(ره)

مسجد سیـّد - شهرستان جهرم

این وبلاگ به اعلام برنامه های فرهنگی مسجد سید شهرستان جهرم می پردازد و در زمینه نشر معارف دینی فعالیت می نماید.

سامانه پیامکی: 50002191910014

دسترسی به فایل صوتی سخنرانی های مسجد سبد از طریق پیام رسان های سروش، گپ، ایتا و تلگرام

پیام رسان ایرانی گپ:
https://gap.im/MasjedeSeyyed

پیام رسان ایرانی سروش:
https://sapp.ir/MasjedeSeyyed

پیام رسان ایرانی ایتا:
https://eitaa.com/MasjedeSeyyed

پیام رسان تلگرام:
https://telegram.me/MasjedeSeyyed

اعلام نظرات و پیشنهادات از طریق ادمین کانال: https://telegram.me/m_seyyed

در محضر سوره مبارکه یس (سخنرانی صبح ها)

دوشنبه, ۳ آذر ۱۳۹۳، ۱۱:۴۳ ق.ظ

سوره یس

در این قسمت، سخنرانی های حاج آقا مصلی نژاد پس از اقامه نماز جماعت صبح در مسجد سید که مربوط به شرح سوره های قرآن کریم می باشد، با محوریت سوره مبارکه یس قرار دارد.

دریافت کلیپ تصویری زیبای ترتیل و ترجمه سوره مبارکه یـس/حجم:217مگابایت/

فایل صوتی ترتیل سوره مبارکه یس با صدای عبدالباسط محمد عبدالصمد /حجم: 3.5 مگابایت/ دریافت

در محضر سوره مبارکه یس - بخش اول؛ 1393.7.22 /حجم: 5 مگابایت/ دریافت1

در محضر سوره مبارکه یس- بخش دوم؛ 1393.7.23 /حجم: 5.7 مگابایت/ دریافت2

در محضر سوره مبارکه یس- بخش سوم؛ 1393.7.24 /حجم: 6.1 مگابایت/ دریافت3

در محضر سوره مبارکه یس- بخش چهارم؛ 1393.7.26 /حجم: 5.9 مگابایت/ دریافت4

در محضر سوره مبارکه یس- بخش پنجم؛ 1393.7.27 /حجم: 6.3 مگابایت/دریافت5

در محضر سوره مبارکه یس- بخش ششم؛ 1393.7.28 /حجم: 9 مگابایت/ دریافت6

در محضر سوره مبارکه یس- بخش هفتم؛ 1393.7.29 /حجم: 5.9 مگابایت/ دریافت7

در محضر سوره مبارکه یس- بخش هشتم ؛ 1393.7.30 /حجم: 6.7 مگابایت/ دریافت8

در محضر سوره مبارکه یس- بخش نهم ؛ 1393.8.2 /حجم: 7.9 مگابایت/ دریافت9

در محضر سوره مبارکه یس- بخش دهم ؛ 1393.8.3 /حجم: 6.9 مگابایت/ دریافت10

در محضر سوره مبارکه یس - بخش یازدهم ؛ 1393.8.4 /حجم: 7.9 مگابایت/ دریافت11
در محضر سوره مبارکه یس - بخش دوازدهم ؛ 1393.8.15  /حجم: 4.5 مگابایت/ دریافت12
در محضر سوره مبارکه یس - بخش سیزدهم ؛ 1393.8.18 /حجم: 8.3 مگابایت/ دریافت13
در محضر سوره مبارکه یس - بخش چهاردهم ؛ 1393.8.19 /حجم: 5.2 مگابایت/ دریافت14
در محضر سوره مبارکه یس - بخش پانزدهم ؛ 1393.8.20 /حجم: 4 مگابایت/ دریافت15
در محضر سوره مبارکه یس - بخش شانزدهم ؛ 1393.8.21 /حجم: 5.2 مگابایت/دریافت16
در محضر سوره مبارکه یس - بخش هفدهم ؛ 93.8.22  /حجم: 4 مگابایت/ دریافت17
در محضر سوره مبارکه یس - بخش هجدهم ؛ 1393.8.24 /حجم: 7 مگابایت/ دریافت18
در محضر سوره مبارکه یس- بخش نوزدهم؛ 1393.8.25 /حجم: 4.9 مگابایت/ دریافت19
در محضر سوره مبارکه یس- بخش بیستم؛ 1393.8.26 /حجم: 6.6 مگابایت/ دریافت20
در محضر سوره مبارکه یس- بخش بیست و یکم؛ 1393.8.28 /حجم: 5.7 مگابایت/ دریافت21
در محضر سوره مبارکه یس- بخش بیست و دوم؛ 1393.8.29 /حجم: 4.6 مگابایت/ دریافت22
در محضر سوره مبارکه یس- بخش بیست و سوم؛ 1393.9.3 /حجم: 6 مگابایت/ دریافت23
در محضر سوره مبارکه یس- بخش بیست و چهارم؛ 1393.9.4  /حجم: 5.5 مگابایت/ دریافت24
در محضر سوره مبارکه یس- بخش بیست و پنجم؛ 1393.9.5 /حجم: 7.8 مگابایت/ دریافت25
در محضر سوره مبارکه یس- بخش بیست و ششم؛ 1393.9.6 /حجم: 7.7 مگابایت/ دریافت26
در محضر سوره مبارکه یس- بخش بیست و هفتم؛ 1393.9.8  /حجم: 5.6 مگابایت/ دریافت27
در محضر سوره مبارکه یس- بخش بیست و هشتم؛ 1393.9.9  /حجم: 4.5 مگابایت/دریافت28
در محضر سوره مبارکه یس- بخش بیست و نهم؛ 1393.9.10 /حجم: 7.2 مگابایت/دریافت29
در محضر سوره مبارکه یس- بخش سی ام؛ 1393.9.11 /حجم: 6.8 مگابایت/دریافت30
در محضر سوره مبارکه یس- بخش سی و یکم؛ 1393.9.12 /حجم: 5.3 مگابایت/دریافت31
در محضر سوره مبارکه یس- بخش سی و دوم؛ 1393.9.13 /حجم: 6.4 مگابایت/دریافت32
در محضر سوره مبارکه یس- بخش سی و سوم؛ 1393.10.4 /حجم: 4.5 مگابایت/دریافت33
در محضر سوره مبارکه یس- بخش سی و چهارم؛ 1393.10.6 /حجم: 4.1 مگابایت/دریافت34
در محضر سوره مبارکه یس- بخش سی و پنجم؛ 1393.10.7 /حجم: 3.6 مگابایت/دریافت35
در محضر سوره مبارکه یس- بخش سی و ششم؛ 1393.10.8/حجم: 4.9 مگابایت/دریافت36
در محضر سوره مبارکه یس- بخش سی و هفتم؛ 1393.10.9 /حجم: 5 مگابایت/دریافت37
در محضر سوره مبارکه یس- بخش سی و هشتم؛ 1393.10.10 /حجم: 4.4 مگابایت/دریافت38
در محضر سوره مبارکه یس- بخش سی و نهم؛ 1393.10.13 /حجم: 6.6 مگابایت/ دریافت39
در محضر سوره مبارکه یس- بخش چهلم؛ 1393.10.14 /حجم: 6.5 مگابایت/ دریافت40
در محضر سوره مبارکه یس- بخش چهل و یکم؛ 1393.10.15 /حجم: 7.9 مگابایت/دریافت41
در محضر سوره مبارکه یس- بخش چهل و دوم؛ 1393.10.16 /حجم: 7.4 مگابایت/ دریافت42
در محضر سوره مبارکه یس- بخش چهل و سوم؛ 1393.10.17 /حجم: 7.6 مگابایت/دریافت43
در محضر سوره مبارکه یس- بخش چهل و چهارم؛ 1393.10.18 /حجم: 6.3 مگابایت/دریافت44
در محضر سوره مبارکه یس- بخش چهل و پنجم؛ 1393.10.20 /حجم: 8 مگابایت/دریافت45
در محضر سوره مبارکه یس- بخش چهل و ششم؛ 1393.10.21 /حجم: 6 مگابایت/ دریافت46
در محضر سوره مبارکه یس- بخش چهل و هفتم؛ 1393.10.22 /حجم: 6.2 مگابایت/ دریافت47
در محضر سوره مبارکه یس- بخش چهل و هشتم؛ 1393.10.23 /حجم: 6.5 مگابایت/ دریافت48
در محضر سوره مبارکه یس- بخش چهل و نهم؛ 1393.10.24 /حجم: 6.5 مگابایت/ دریافت49
در محضر سوره مبارکه یس- بخش پنجاهم؛ 1393.10.25 /حجم: 5.9 مگابایت/ دریافت50
در محضر سوره مبارکه یس- بخش پنجاه ویکم؛ 1393.10.27/حجم: 7.8 مگابایت/ دریافت51
در محضر سوره مبارکه یس- بخش پنجاه ودوم؛ 1393.10.28 /حجم: 7.8 مگابایت/دریافت52
در محضر سوره مبارکه یس- بخش پنجاه وسوم؛ 1393.10.29 /حجم: 6.3 مگابایت/ دریافت53
در محضر سوره مبارکه یس- بخش پنجاه وچهارم؛ 1393.10.30 (جدید)/حجم: 7.2 مگابایت/ دریافت54
در محضر سوره مبارکه یس- بخش پنجاه وپنجم؛ 1393.11.1 (جدید)/حجم: 6.2 مگابایت/ دریافت55
در محضر سوره مبارکه یس- بخش پنجاه وششم؛ 1393.11.2 (جدید)/حجم: 9.1 مگابایت/ دریافت56
در محضر سوره مبارکه یس- بخش پنجاه وهفتم؛ 1393.11.4 (جدید)/حجم: 8.4 مگابایت/دریافت57
در محضر سوره مبارکه یس- بخش پنجاه وهشتم؛ 1393.11.5 (جدید)/حجم: 6.8 مگابایت/دریافت58
در محضر سوره مبارکه یس- بخش پنجاه ونهم؛ 1393.11.6 (جدید)/حجم: 6 مگابایت/ دریافت59
در محضر سوره مبارکه یس- بخش شصتم؛ 1393.11.7 (جدید)/حجم: 7.3 مگابایت/دریافت60
در محضر سوره مبارکه یس- بخش شصت ویکم؛ 1393.11.8 (جدید)/حجم: 7.8 مگابایت/ دریافت61
در محضر سوره مبارکه یس- بخش شصت ودوم؛ 1393.11.9 (جدید)/حجم: 9.6 مگابایت/ دریافت62
 در محضر سوره مبارکه یس- بخش شصت وسوم؛ 1393.11.11 (جدید)/حجم: 7.3 مگابایت/دریافت63
در محضر سوره مبارکه یس- بخش شصت وچهارم؛ 1393.11.12 (جدید)/حجم: 6 مگابایت/ دریافت64
در محضر سوره مبارکه یس- بخش شصت وپنجم؛ 1393.11.13 (جدید)/حجم: 6 مگابایت/ دریافت65
در محضر سوره مبارکه یس- بخش شصت وششم؛ 1393.11.14 (جدید)/حجم: 5.8 مگابایت/ دریافت66
در محضر سوره مبارکه یس- بخش شصت وهفتم؛ 1393.11.15 (جدید)/حجم: 4.76 مگابایت/ دریافت67
در محضر سوره مبارکه یس- بخش شصت وهشتم؛ 1393.11.16 (جدید)/حجم: 6 مگابایت/ دریافت68
در محضر سوره مبارکه یس- بخش شصت و نهم؛ 1393.11.18 (جدید)/حجم: 6 مگابایت/ دریافت69
در محضر سوره مبارکه یس- بخش هفتادم؛ 1393.11.19 (جدید)/حجم: 5.5 مگابایت/ دریافت70
.
.
.
در حال به روز رسانی...

موضوع مطالب مطرح شده در جلسات مختلف:
1-
نکاتی پیرامون قرآن کریم، طلیعه ورود به سوره یس، سوره یس قلب قرآن؛ فضیلت خواندن سوره یس در روز و شب
2-
حدیثی از پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله): سوره یس در تورات با مفهوم عمومیت آفرین؛ خیر دنیا و آخرت با تلاوت زیاد این سوره؛ تفسیر روایی؛ تفسیر حقیقی مختص ائمه(علیهم السلام)؛ تفسیر «بسم الله الرحمن الرحیم» از کلام امام حسن عسکری(علیه السلام)؛ یس یکی از نام های پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله)
3-بررسی تفسیر «یس»؛ روایتی از امام صادق(علیه السلام): یس نام پیامبر (صلی الله علیه وآله)؛ «والقرآن الحکیم»: قسم به قرآن حکمت آموز؛ لزوم فهم آیات قرآن
4- «والقرآن الحکیم. انّک لمن المرسلین»: قسم به قرآن حکمت آموز که... ؛ تأکیدات قرآنی؛ توضیح «انّ»
5- مثال هایی از تأکیدات قرآنی؛ «انَّ...لـَ...»
6- بررسی کلمه «العزیز»: نفوذ ناپذیر؛ خدای عزیز، کتاب عزیز
7- بررسی کلمه «تنزیل»؛ تفاوت تنزیل قرآن با سایر نزولات
8- ادامه توضیح کلمه «تنزیل»؛ روایتی از امام سجاد (علیه السلام)
9- توضیح کلمه «صراط»؛ صراط خدا، اهل بیت(علیهم السلام) صراط مستقیم؛
10-توضیح کلمه «لِتُنذِرَ»؛ بررسی «انذار» در قرآن؛
11- بررسی «انذار و بشارت» در قرآن؛ لزوم وجود اهرم های بازدارنده
12- آیه 7: «لقد حقَّ القول علی اکثرهم...» ، بررسی کلمه «حقَّ»
13- آیه 8: «انّا جعلنا فی اعناقهم اغلالاً...»؛ بررسی کلمه «اغلال»؛ غل و زنجیرهای دنیوی؛ خرافات رایج
14- آیه 9: «وجعلنا من بین ایدیهم سداً و...» ؛ منظور از سد و مانع جلو و پشت سر؛ هدایت درون و برون
15- آیه 9؛ سد و مانع جلو و پشت سر: مسدود شدن راه دنیا و آخرت
16- آیه 9؛ سد و دیوار پشت سر: غفلت ؛ سد و دیوار جلو: آرزوهای دور و دراز
17- بررسی وضعیت کفار در آیات قبل؛ «فهم لا یؤمنون» ؛ ضرورت استغفار پس از هر گناه ، عدم تأثیرپذیری از انذار پیامبر (صلی الله علیه وآله) با وجود پر از گناه
18- آیه 11: منظور از ذکر قرآن کریم است، انذار پیامبر (صلی الله علیه و آله) برای کسانی که از قرآن تبعیت می کنند و خشیت دارند مقبول واقع می شود؛ منظور از خشیت ترس تؤام با احساس عظمت است
19- ادامه آیه 11؛ ترس از خدا در آشکار و نهان؛ رابطه خصوصی با خدا؛ درون انسان باید آبادتر از بیرونش باشد
20- آیه 11: بشارت به اجر کریم؛ غفران الهی
21- ترجمه آیه 12؛ اعتقاد به آخرت، اعمال فرستاده شده و آثار آنها
22- آیه 12: توضیح کلمه «امام» به معنی کتاب؛ آیه 17 سوره هود
23- آیه 12: ادامه توضیح کلمه «امام»؛ ویژگی های «کتاب» در آیات 15 سوره مائده، 4 سوره ق، 78 سور واقعه، 2 سوره طور، 22 سوره بروج
24- آیه 12؛ لوح محفوظ؛ آیه 61 سوره یونس
25- آیه 12؛ لوح محفوظ در عالم معنا؛ آیات 59 سوره انعام و 22 سوره حدید؛ چرا از کتاب تعبیر به امام شده است؟
26- لوح محفوظ در عوالم بالا؛ ویژگی های عالم مثال
27- ادامه بحث عالم خواب و عوالم غیبی؛ داستان هایی از آیت الله شاه آبادی و آیت الله دستغیب(رحمت الله علیهما)
28- تفسیر روایی آیه12(ما قدّموا و آثارهم): داستانی از پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) درباره جمع شدن گناهان انسان؛
29- تفسیر روایی آیه12: امام مبین امیر المؤمنین (علیه السلام) است؛ شرافت حرم ائمه (علیهم السلام)؛ حالات امام خمینی و شیخ انصاری (رحمت الله علیهما) در زیارت ائمه (علیهم السلام)
30- ترجمه و توضیحات کلی آیات 13 به بعد؛ فرستاده شدن رسولان الهی به قریه و تکذیب آنان توسط اصحاب قریه
31- آیات 15 به بعد: سبک گفتمان با دشمن؛ چارچوب صحیح تبرّی؛ افزایش تأکید در برابر پیشروی دشمن؛ نباید در برابر دشمن منفعلانه عمل کرد؛ شعارهای صدر اسلام
32-داستان های موجود در 18 آیه از سوره یس؛ داستان های قرآن واقعی هستند نه تخیّلی (مانند هالیوود و...) ؛ توضیح کلمه (قریه): آیات92 سوره انعام و 82 سوره یوسف؛ برای تبلیغ دین باید به سراغ مردم رفت
33- آیه 15: (و ما انتم الّا بشر مثلنا) ابراز کفر مخالفان رسولان الهی: شما بشری مثل ما هستید (یکی از راه های اغوای شیطان)؛ آیه 74 سوره ص: سجده نکردن شیطان بر آدم و تکبر او (من بهتر از او هستم)
34- کلمه (الرّحمن) در آیه 15؛ نشان دهنده قبول داشتن خدا از طرف مخالفان رسولان الهی
35- آیه 16؛ پاسخ به این شبهه که رسولان الهی بشری مثل بقیه هستند؛ آیه 10 سوره ابراهیم (علیه السلام)
36- آیات 16 تا 18: (بلاغ مبین) ؛ مشرکان بلاها را به رسولان الهی نسبت دادند؛ عواقب کار زشت انسان
37- آیات 18و19 : نسبت فال بد مشرکان به رسولان الهی و پاسخ رسولان الهی؛ فال خوب و بد در عرف؛ روایتی درباره فال نیک زدن؛ پالایش فکر به بهبود رفتار کمک می کند
38- آیه19: اسراف (قومٌ مسرفون)؛ آیه 53 سوره زمر
39- آیات 20 و 21: عدم طلب مزد انبیا و فرستادگان الهی از مردم؛ آیات 109 و 127 و 164 سوره شعراء
40- توضیح آیات 20 و 21: نشانه هایی برای حقانیت پیامبران الهی
41- عدم طلب مزد از طرف مبلغین، داستان هایی از بزرگان
42- دعوت انبیا به سوی خدا، بحث توحید
43- مباحث توحیدی، داستان امام صادق (علیه السلام) و طبیب هندی، پاسخ های دقیق امام صادق (علیه السلام)
44- ادامه مباحث توحیدی، خداوند قابل شناخت و پرستش است، خالقیت خداوند متعال (جلَّ جلاله)
45- مباحث توحیدی، عجائب خلقت چشم
46- آیه 22: فطرت الهی؛ آیه 156 سوره بقره؛ بازگشت به سوی خدا
47- آیات 22 و 23، عجائب خلقت چشم و پلک
48- ترجمه آیه 23
49- آیه 23: «شفاعتهم»؛ آیه 18 سوره یونس؛ فرق مشرک و کافر؛ طرح شبهه مشرک بودن شیعیان با توجه به این آیه و پاسخ به آن
50- آیات 23 و 24: «أ أتّخِذُ»؛ طرح سؤال و شیوه گفتاری؛ «انّی اذاً لفی ضلالٍ مبین»؛ استفاده از منابع مورد قبول طرف مقابل در مباحث
51- آیات 24 و 25: توضیح عبارت «فاسمعون»؛ بیان دو نظریه در ترجمه این جمله
52- توضیح درباره نظریات مختلف ترجمه عبارت «فاسمعون»؛ توضیح کلمه «ربّ»
53- ادامه توضیح درباره نظریات مختلف ترجمه عبارت «فاسمعون»؛ آیات 52 و 53 سوره هود در تأیید نظریه اول
۹۳/۰۹/۰۳
مجتبی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی